Alla publicerade nyheter om projektet för stambyte i föreningen

Infovideo om stambyte, Jonathan Hall i bild
Notiser

Ny informationsvideo om stambytet

Här kan du se en kort informationsvideo med Jonathan Hall som förklarar hur ombyggnationen går till i samband med stambytet i vår förening. Den finns också på startsidan där du hittar mycket annat material kring projektet.

Läs mer »
Inomhusbild från renovering
Notiser

Nya bilder från stambytet

Nu har vi lagt upp en ny bildbroschyr samt lösa foton som du kan klicka på för att se hur det ser ut inifrån arbetet med stambytet i dagsläget. Vi planerar att uppdatera materialet löpande så att boende i föreningen får något konkret att titta på.

Läs mer »
word dokument på datorskärm
Notiser

Digital kopia på sammanfattande häfte

Nyligen delade vi ut ett häfte på sju sidor till berörda medlemmars brevinkast. Informationen markerar startskottet för stambytet hos BRF Fågelsången. Vill du ha en digital kopia så kan du ladda hem den här.

Läs mer »
Möte där fyra personer planerar med hjälp av en planritning.
Notiser

Möte med anbudsgivare 4/1

Fågelsången har haft möte idag med två anbudsgivare för stamprojektet. Med anledning av detta är det styrelsens plan att teckna ett kontrakt med en entreprenör i januari 2021. Byggstart bedöms äga rum enligt den redovisade översiktliga tidplanen.

Läs mer »
Jonathan Hall på video
Notiser

Videouppdatering för projektet

Stambytet har nu bytt fas till upphandling. Det innebär att entreprenörer har fått möjligheten att lämna pris för stambytet hos BRF Fågelsången. Det kommer kommande veckor att gå grupper med personer runt och titta igenom huset för att bilda sig en uppfattning hur smycket det är att göra.

Läs mer »
Projektplan ritning på bord
Notiser

Uppdatering efter frågor om tidplan

Det har kommit in frågor om när boende ska få se en tidplan. Vi vill då förtydliga att det är entreprenören som sätter den detaljerade tidplanen. Det är bara entreprenören som vet vilka resurser som kan användas i projektet och hur resursernas insatser i projektet ska styras. Fågelsången kan tala

Läs mer »