Alla publicerade nyheter om projektet för stambyte i föreningen

Möte där fyra personer planerar med hjälp av en planritning.
Notiser

Möte med anbudsgivare 4/1

Fågelsången har haft möte idag med två anbudsgivare för stamprojektet. Med anledning av detta är det styrelsens plan att teckna ett kontrakt med en entreprenör i januari 2021. Byggstart bedöms äga rum enligt den redovisade översiktliga tidplanen.

Läs mer »
Jonathan Hall på video
Notiser

Videouppdatering för projektet

Stambytet har nu bytt fas till upphandling. Det innebär att entreprenörer har fått möjligheten att lämna pris för stambytet hos BRF Fågelsången. Det kommer kommande veckor att gå grupper med personer runt och titta igenom huset för att bilda sig en uppfattning hur smycket det är att göra.

Läs mer »
Projektplan ritning på bord
Notiser

Uppdatering efter frågor om tidplan

Det har kommit in frågor om när boende ska få se en tidplan. Vi vill då förtydliga att det är entreprenören som sätter den detaljerade tidplanen. Det är bara entreprenören som vet vilka resurser som kan användas i projektet och hur resursernas insatser i projektet ska styras. Fågelsången kan tala

Läs mer »